(1) Yog Day : 21st June 2019 : Yog Day Celebration in University Gorund.... Bhavnagar.