છાત્રાલય - કુમાર - કન્યા-ભોજનાલય

ભાવનગર બહારથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે છાત્રાલય સુવિધા છે. નાના બાળકો, યુવાન છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે અલગ હોસ્ટેલ છે. છાત્રાલય મકાન સંપૂર્ણ વેન્ટિલેશન સાથે તાજેતરની સુવિધાઓ સાથે સજ્જ છે. ડાઇનિંગ હોલ જ્યાં શુદ્ધ અને પૌષ્ટિક ખોરાક પીરસવામાં આવે છે અને ઠંડા પાણીના કૂલરની વ્યવસ્થા પણ છે. હોટ વોટર પૂરૂ પાડવામાં આવે છે જે સૌર સિસ્ટમ પર ચાલે છે. એક સ્પોર્ટ્સ હોલ અને ઇન્ડોર અને આઉટડોર રમતો માટે સુવિધા પણ ત્યાં છે. જુદાં સાધનોથી સજ્જ એવું રસોડું તેમજ બાળકોને રમવા માટેનું ક્રિડાંગણ. જેમાં હાલ કુલ 25૦ કુમાર તથા કન્યા રહે છે.